❤️ เกร็ดความรู้

มาทำความเข้าใจกันหน่อยนุงน๊า

เรื่องเกร็ดความรู้ในการทำซอฟต์แวร์ทั้งหมด ดช.แมวน้ำ จะเอามาเขียนไว้ในโซนนี้ทั้งหมด ซึ่งคิดเรื่องอะไรก็ได้จะเอามาพล่ามในโซนนี้เรื่อยๆฮั๊ฟ

บทความเก่าหายไปไหน ? ไม่ได้หายไปไหนหรอก ที่เมนูด้านบนซ้ายสุดให้กดไปที่เมนู 🏆 เนื้อหาหลัก ก็จะเป็นการกลับไปที่โซนเนื้อหาทั้งหมดที่เคยเห็นเช่นเดิมขอรับ