เมื่อเราไม่เข้าใจกัน

ความสนุกก็เกิดขึ้นได้ทุกวัน เมื่อทีมไม่เข้าใจกัน

เรื่อง Communication เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่า มันคือหนึ่งในปัญหาหลักของการทำงานเป็นทีมเลย เนื่องจากถ้ามีคนในทีมเข้าใจไม่ตรงกันแล้วไม่ได้เคลียความเข้าใจ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่กับคนที่เข้าใจผิดเท่านั้น เพราะมันอาจะทำให้งานของทั้งทีมไม่สามารถปิดได้ตามเวลาที่กำหนดนั่นเอง และถ้าแม้กระทั่งคนภายในทีมยังเข้าใจไม่ตรงกันได้ นั่นหมายความว่า ทีมเราและทีมอื่นๆที่ทำงานร่วมกันก็อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันด้วยได้เช่นกัน ส่งผลให้เกิดเป็น Domino effect กระทบกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายบริษัทอาจจะหมดความน่าเชื่อถือไปเลยก็มี