Software Design

👶 พื้นฐาน

ระดับมัธยม

ความรู้พื้นฐานที่ในระดับมือใหม่ควรจะต้องรู้ เชื่อไหมว่าถ้าเข้าใจเนื้อหา พื้นฐาน ทั้งหมดนี่ได้จริงๆก็สามารถเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ 70% ได้แล้ว 😍

Edit on GitHub