8.การตัดสินใจด้วย IF statements

💬 หลังจากที่เราเปรียบเทียบค่าต่างๆเป็นละ คราวนี้เราจะลองให้โปรแกรมทำการตัดสินใจดูบ้าง เช่น จะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาดี ซึ่งการตัดสินใจของโปรแกรมเราเรียกมันว่า IF statements

🎥 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IF statements

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 รูปแบบต่างๆของ IF statements

คำสั่งในการตัดสินใจหรือ IF จริงๆมันก็มีแบบเดียวนั่นแหละ แต่เราสามารถเขียนมันได้ทั้งหมด 5 วิธีหลักๆตามด้านล่างครับ

1.if

if( เงื่อนไข )
{
 // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
}
 1. if..else

if( เงื่อนไข )
{
 // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
}
else
{
 // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ
}

3.if..else..if

if( เงื่อนไขที่ 1 )
{
 // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง
}
else if( เงื่อนไขที่ 2 )
{
 // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง (และเงื่อนไขด้านบนทุกตัวเป็นเท็จ)
}
else
{
 // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไขทุกตัวเป็นเท็จ
}

4.Nested if

if( เงื่อนไข 1 )
{
 if( เงื่อนไข 2)
 {
  // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไข 1 และ 2 เป็นจริง
 }
 else
 {
  // ทำใน block นี้ถ้าเงื่อนไข 1 เป็นจริงแต่ 2 เป็นเท็จ
 }
}

5.Inline if หรือ short if

string message = เงื่อนไข ? "กรณีเงื่อนเป็นจริงจะใช้ค่านี้" : "กรณีเงื่อนไขเป็นเท็จจะใช้ค่านี้";

คำเตือน การใช้ Inline if หรือ short if ไม่ใช่เรื่องความเท่ใดๆ ถ้าทีมที่เราทำงานด้วยไม่คุ้นเคยหรือไม่ชำนาญในการใช้คำสั่งลัดพวกนี้ ดช.แมวน้ำ ขอแนะนำว่าอย่าใช้ครับ เพราะจะทำให้เราทีมเสียเวลาและอาจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นโดยใช่เหตุ แต่ถ้าทีมเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นผมแนะนำให้ใช้เพราะมันทำให้โค้ดเรา clean ขึ้นครับ (ซึ่งผมจะขอยกเรื่อง Clean code ไปไว้ในบทของมันเองนะครับ)

การใช้วงเล็บ การเขียน if หรือ else ไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บ { }ให้มันก็ได้นะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมจะถือว่าคำสั่งถัดไป (แค่คำสั่งเดียว) คือของที่อยู่ในวงเล็บของมันครับ

Last updated