12.การทำงานซ้ำๆด้วย For

💬 ในหลายๆครั้งที่งานเราต้องทำซ้ำๆกันเดิม แต่มันอาจจะต้องมีการสร้างตัวแปรมาใช้ด้วย ซึ่งมันก็ใช้เพียงแค่ที่เดียว (คือใช้แล้วทิ้งตรงนั้นเลย) ทำให้เราเสียเวลาต้องคอยดูตัวแปรพวกนั้นด้วย ดังนั้นในบทนี้เราจะมาดูการทำงานซ้ำๆโดยใช้คำสั่ง For loop statement กันบ้างนะครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 คำสั่ง For loop มาตรฐาน

for( INITIALIZER; CONDITION; ITERATOR )
{
   // เข้ามาทำงานตรงนี้ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่
}

การเขียน for ไม่จำเป็นต้องมี INITIALIZER ก็ได้นะ หรืออาจจะมีมากกว่า 1 ตัวก็ได้ เช่นโค้ดตัวอย่างด้านล่าง

// แบบไม่มี initializer
for( ; round < 10; round++ )
{
  // Do something
}

// แบบมี initializer มากกว่า 1 ตัว
for( int a = 1, b = 2; round < 10; round++ )
{
  // Do something
}

เช่นเดียวกันตัว ITERATOR ก็ไม่จำเป็นต้องมีหรือจะมีกกว่า 1 อย่างก็ได้ เช่นโค้ดด้านล่าง

for(int round = 0; round < 10; round++, a--)
{
   // Do something
}

และสุดท้าย CONDITION จะไม่ใส่ก็ได้ มันก็จะมองเป็น infinity loop ทันที

for(int round = 0; ;round++)
{
   // Do something
}

เกร็ดความรู้ Infinity loop คือการทำงานในวงเล็บนั้นๆซ้ำไปเรื่อยๆไม่ไม่ทางจบการทำงาน ซึ่งสมัยโบราณเรานิยม loop ประเภทนี้ทำงานประเภท งานที่ต้องทำงานตลอดเวลา 24 ชม ไม่มีการหยุดพักเลย แต่ในปัจจุบันเราไม่นิยมเขียนโค้ดแบบนั้นแล้ว ซึ่งเราจะใช้ความสามารถของ cloud เข้ามาช่วย ซึ่งประสิทธิภาพจะดีกว่าการเขียนเป็น infinity loop มากครับ

Last updated