Saladpuk.com
🏆 เนื้อหาหลัก
Search
⌃K

9.Automation Frameworks in .NET

💬 ถ้าถามว่าตัวที่ใช้เขียน automation testing ในฝั่ง .NET นั้นมีแค่ xUnit หรือเปล่า? คำตอบไม่ครับมีหลายตัวเลย ดังนั้นในรอบนี้ผมจะแนะนำ framework ที่ใช้ในการเขียน automation ที่นิยมๆของ .NET กันนะครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 Framework ที่นิยมใช้ในฝั่ง .NET มี 3 ตัวเน่อ

 1. 1.
  MSTest
 2. 2.
  NUnit
 3. 3.
  xUnit

👨‍🚀 รูปแบบในการเขียน test (AAA)

 1. 1.
  Arrange อธิบายว่าสิ่งที่เราจะเทสคืออะไร
 2. 2.
  Act เขียนโค้ดให้มันไปเรียกส่วนที่เราจะทดสอบ
 3. 3.
  Assert ตรวจสอบผลลัพท์ที่ได้ว่ามันถูกต้องตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือเปล่า

👨‍🚀 Code coverage

เป็นตัวชี้ว่าโค้ดที่เราเขียนนั้นมี test cases เข้าไปตรวจสอบทั้งหมดกี่ % แล้ว
การที่โค้ดของเราทุกส่วนมี test cases เข้าไปตรวจทั้งหมด 100% แล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มี bug นะขอรับ