9.Automation Frameworks in .NET

💬 ถ้าถามว่าตัวที่ใช้เขียน automation testing ในฝั่ง .NET นั้นมีแค่ xUnit หรือเปล่า? คำตอบไม่ครับมีหลายตัวเลย ดังนั้นในรอบนี้ผมจะแนะนำ framework ที่ใช้ในการเขียน automation ที่นิยมๆของ .NET กันนะครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 Framework ที่นิยมใช้ในฝั่ง .NET มี 3 ตัวเน่อ

👨‍🚀 รูปแบบในการเขียน test (AAA)

  1. Arrange อธิบายว่าสิ่งที่เราจะเทสคืออะไร

  2. Act เขียนโค้ดให้มันไปเรียกส่วนที่เราจะทดสอบ

  3. Assert ตรวจสอบผลลัพท์ที่ได้ว่ามันถูกต้องตามที่เราอยากให้มันเป็นหรือเปล่า

👨‍🚀 Code coverage

เป็นตัวชี้ว่าโค้ดที่เราเขียนนั้นมี test cases เข้าไปตรวจสอบทั้งหมดกี่ % แล้ว

การที่โค้ดของเราทุกส่วนมี test cases เข้าไปตรวจทั้งหมด 100% แล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มี bug นะขอรับ

Last updated