Blob storage

ที่เก็บไฟล์ทั่วไป เช่น ข้อความ, รูป, เสียง, วีดีโอ, เอกสาร บลาๆ หรือเราเรียกของพวกนี้อีกอย่างว่า Unstructured data นั่นเอง ซึ่งเราสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ หรือจะให้มันทำการเข้ารหัสไฟล์ให้เรา Encrypted data เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาอ่านก็ยังได้ อีกทั้งเรายังสามารถเลือกเปิดแชร์ให้ใครเข้ามาโหลดไฟล์ก็ได้อีกด้วย

เนื้อหาของ Blob storage

เนื้อหาของคอร์สนี้จะค่อยๆเอามาเติมเรื่อยๆ คอยติดตามได้จากหน้านี้ หรือไม่ก็หน้าอัพเดทข่าวสารที่อยู่ตรง side menu ครับ

Last updated