8.มาจัดกลุ่ม API กัน (1/2)

💬 เวลาที่เราไปดู API ของบริษัทชั้นนำเขียนเราจะพบว่า แค่อ่านชื่อ API เราแทบจะรู้เลยว่ามันใช้ทำงานอะไร เพราะมันมีรูปแบบที่เป็นสากลในการเขียน API อยู่ครับ นั่นคือการจัดกลุ่มและการใช้ verb เข้ามาช่วยนั่นเอง

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 การจัดกลุ่ม API

เราสามารถจัดกลุ่มของ API เพื่อใช้ในการแยกว่ามันคือเรื่องอะไรได้ เช่นเรื่องของสินค้าเราก็จะเขียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าอยู่ใน Product API ส่วนการสั่งซื้อสินค้าเราก็แยกมันออกไปอยู่ที่ ProductOrder API แทน

Last updated