11.การทำงานซ้ำๆด้วย Do While

💬 หลังจากที่เราเห็นตัวช่วยในการจัดการกับงานที่ทำงานซ้ำๆหลายๆรอบไปละ ในรอบนี้เราลองมาดูการเขียน Do..While loop statements กันดูบ้างนะครับว่ามันจะต่างกับ While loop statements ยังไงบ้าง

🎥 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Do While loop statements

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 คำสั่ง Do While มาตรฐาน

do
{
  // Do something
} while( เงื่อนไข );

คำสั่ง do while จะต่างกับ while ธรรมดาตรงที่ do while จะยอมปล่อยให้เข้าไปทำในวงเล็บ { } ก่อน 1 รอบ แล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไขว่ามันจะได้กลับมาทำหรือเปล่า ซึ่งในขณะที่ while loop จะไม่ยอมให้เข้าไปทำในวงเล็บเลยถ้าเงื่อนไขไม่ถูกต้อง

  • do while > มันให้ลองเล่นก่อน 1 รอบ แล้วค่อยดูเงื่อนไข

  • while > ตรวจเงื่อนไขก่อนค่อยให้เล่น

Last updated