🧑ระดับกลาง

ระดับมหาลัย

ความรู้ในระดับกลาง ซึ่งโดยปรกติคนที่จบมหาลัยหลักสูตร Computer Science ได้ควรจะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้หมดแล้ว 😍

Last updated