10.Mock Framework

💬 ในบางครั้งที่เราเขียนเทส เราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานส่วนอื่นๆที่เราไม่สนใจก็ได้ ซึ่งในหลายๆครั้งงานส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องพวกนั้นก็เป็นอุปสรรค์ในการเขียนเทสของเราก็ได้ ดังนั้นในรอบนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Mock framework ที่จะเข้ามาช่วยจัดการกับงานส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้สนใจมันนะครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 Mock framework

เป็นตัวช่วยในการจัดการกับงานส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้สนใจ หรือ เป็นงานส่วนที่เราต้องการให้มันได้รับผลลัพท์แบบต่างๆที่เหมาะสมกับ test cases ของเรา ซึ่งเจ้า mock framework จะเข้าไปจำลองงานส่วนนั้นให้เรา แทนที่เราจะไปเรียกใช้โค้ดส่วนนั้นจริงๆนั่นเอง

Last updated