9.การตัดสินใจด้วย Switch statements

💬 หลังจากที่เราได้เห็นการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์ผ่านคำสั่ง IF statements กันไปบ้างละ ในรอบนี้เราลองมาดูการตัดสินใจแบบง่ายๆด้วยคำสั่งที่เรียกว่า Switch statements กันดูบ้างนะครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 การเขียน Switch แบบมาตรฐาน

switch( EXPRESSION )
{
 case PATTERN1:
   // ถ้า expression ตรงกับ pattern 1 จะเข้ามาที่งานที่นี่
   break;
 case PATTERN2:
   // ถ้า expression ตรงกับ pattern 2 จะเข้ามาที่งานที่นี่
   break;
 default:
   // ถ้า expression ไม่ตรงกับ pattern ไหนเลยจะเข้ามาทำงานที่นี่
   break;
}

เกร็ดความรู้ 1 ในการเขียน switch นั้นเราสามารถใส่วงเล็บ { } ลงไปใน case หรือ default ได้นะจ๊ะ เพื่อเป็นการบอกว่า scope ของการทำงานอยู่ที่ไหน ตามตัวอย่าง code ด้านล่าง

switch( EXPRESSION )
{
 case PATTERN1:
   {
    // ถ้า expression ตรงกับ pattern 1 จะเข้ามาที่งานที่นี่
    break;
   }
  ...
}

เกร็ดความรู้ 2 เราสามารถรวม case ที่ทำงานเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันได้ และ รวมถึงการรวม case default ด้วยเช่นกัน ตาม code ด้านล่าง

switch( EXPRESSION )
{
 default:
 case PATTERN1:
 case PATTERN2:
 case PATTERN3:
   {
    // ถ้า expression ตรงกับ pattern 1,2,3 
    // หรือไม่ตรงกับ pattern อื่นๆเลยจะเข้ามาที่งานที่นี่
    break;
   }
  ...
}

👨‍🚀 การเขียน switch โดยใช้ Type pattern

ในภาษา C# รุ่นใหม่ๆจะรองรับการใช้สิ่งที่เรียกว่า Type pattern แล้ว โดยเราสามารถเอาชนิดข้อมูลมาใช้เป็นเงื่อนไขได้

switch( EXPRESSION )
{
 case int a:
    // ถ้า expression เป็น int จะเข้ามาที่งานที่นี่
    break;
 case double b:
    // ถ้า expression เป็น double จะเข้ามาที่งานที่นี่
    break;
  ...
}

👨‍🚀 การเขียน switch โดยใช้ When clause

switch( EXPRESSION )
{
 case int a when a > 12:
    // ถ้า expression เป็น int และมีค่ามากกว่า 12 จะเข้ามาที่งานที่นี่
    break;
  ...
}

Last updated