19.มาเขียน Method ใน Class กัน

💬 อะเช หลังจากที่รู้เรื่องคลาสมาพอประมาณละ เราก็จะเห็นว่ามันใส่ตัวแปรต่างๆเข้าไปในคลาสได้ชิมิ ดังนั้นเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่ามันก็น่าจะใส่ method ลงไปได้เหมือนกัน แต่ method ที่อยู่ในคลาสมันมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะไปดูกันเบย

ขออภัย ในวีดีโอผมพึ่งเห็นว่าผมเมาอธิบายเรื่อง method overloading ว่า return type ไม่เกี่ยว จริงๆคือ เกี่ยวนะครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 Method overloading

คือการสร้าง method ที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ภายในคลาสเดียวกัน โดยมันจะมีกฎที่ให้เราทำแบบนั้นได้คือ method พวกนั้นจะต้องมี parameter ที่ไม่เหมือนกัน หรือ มี return type ต่างกัน

parameter ไม่เหมือนกัน เช่น ลำดับของ data type ไม่เหมือนกัน หรือ จำนวนของ parameter ไม่เท่ากัน (ชื่อของ parameter ไม่เกี่ยวนะจ๊ะ)

public class MyClass
{
  public void MyMethod()
  {
  }

  public void MyMethod(int p)
  {
  }

  public void MyMethod(string p)
  {
  }

  public int MyMethod(int p)
  {
   return p;
  }
}

👨‍🚀 Method overriding

ในวีดีโอจะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับ เพราะมันต้องเข้าใจเรื่อง inheritance เสียก่อน แต่ขออธิบายไว้คร่าวๆว่า มันคือการเขียนการทำงานของ method ใหม่จาก class ลูกนั่นเอง โดยคลาสแม่จะต้องประกาศว่า method นั้นเป็น virtual ด้วย

Last updated