Software Design

5.คำสั่งพื้นฐาน

💬 หลังจากเราสร้างตัวแปรได้ละ คราวนี้เราลองเอาตัวแปรที่เราสร้างไว้มาลองเล่นกับมันดูหน่อยละกัน ซึ่งการที่เราจะเล่นกับตัวแปรของเราเราจะต้องรู้จักคำสั่งพื้นฐานของมันก่อนนะ

ก่อนไปต่อ ดช.แมวน้ำ ขอทิ้งโจทย์เล่นๆไว้ 1 ข้อละกันนะว่า 2 + 12 / 2 x 3 - 1 ได้เท่าไหร่เอ่ย ?

กฎของคณิตศาสตร์กับกฎของคอมพิวเตอร์มันใช้กฎเดียวกันนะ ดังนั้นคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียว คือคนร้ายอยู่ในกลุ่มพวกเรา ผมขอเอาชื่อ คิงจูเลียต เป็นเดิมพันเลย!!

คำสั่งพื้นฐาน ในโลกของการเขียนโปรแกรมเราเรียกมันว่า operator นะ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 ชุดคำสั่งพื้นฐาน

Operator

ความหมาย

ตัวอย่าง

=

กำหนดค่าให้กับตัวแปรที่อยู่ด้านซ้ายมือ

int money = 100;

+

นำค่า 2 ตัวที่อยู่ใกล้กันมา บวก กัน

10 + 5

-

นำค่า 2 ตัวที่อยู่ใกล้กันมา ลบ กัน

10 - 5

*

นำค่า 2 ตัวที่อยู่ใกล้กันมา คูณ กัน

10 * 5

/

นำค่า 2 ตัวที่อยู่ใกล้กันมา หาร กัน

10 / 5

ข้อมูลประเภทตัวเลข

  • ไม่สามารถนำชนิดข้อมูลขนาดใหญ่ไปใส่ตัวแปรที่ชนิดข้อมูลมีขนาดเล็กกว่าได้

ข้อมูลประเภท string

  • ถ้าใช้คำสั่ง + จะเป็นการนำข้อมูลมาต่อกัน เช่น "5" + 7 จะได้ผลลัพท์คือ "57"

  • คำสั่ง - * / จะไม่สามารถใช้กับ string ได้

👨‍🚀 ชุดคำสั่งลัด

Operator

ความหมาย

+=

นำค่าทางขวามือไปบวกกับด้านซ้ายมือ แล้วกำหนดให้ตัวแปรด้านซ้ายมือเป็นค่านั้นๆเลย

-=

นำค่าทางขวามือไปลบกับด้านซ้ายมือ แล้วกำหนดให้ตัวแปรด้านซ้ายมือเป็นค่านั้นๆเลย

*=

นำค่าทางขวามือไปคูณกับด้านซ้ายมือ แล้วกำหนดให้ตัวแปรด้านซ้ายมือเป็นค่านั้นๆเลย

/=

นำค่าทางขวามือไปหารกับด้านซ้ายมือ แล้วกำหนดให้ตัวแปรด้านซ้ายมือเป็นค่านั้นๆเลย

👨‍🚀 ลำดับการทำงานของคณิตศาสตร์

เวลาเจอเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์หลายๆตัวพร้อมๆกัน โปรแกรมจะไล่ทำตามลำดับของตารางด้านล่างนี้

ลำดับที่

เครื่องหมาย

1

( วงเล็บ )

2

++ หรือ -- (prefix)

3

คูณ หาร

4

บวก ลบ

5

++ หรือ -- (postfix)

ในลำดับเดียวกัน ให้ดูว่าเราเจอเครื่องหมายไหนก่อนให้ทำตัวนั้นก่อน ไล่จากซ้ายไปขวา

เช่น 12 / 2 * 3 กรณีนี้เจอ หาร ก่อน (จากซ้ายไปขวา) ดังนั้นคำตอบคือ 18

เฉลย ที่ถามว่า 2 + 12 / 2 x 3 - 1 = ? คำตอบคือ 19 นะจุ๊