4.การสร้างตัวแปร

อะเคร๊ หลังจากรู้แล้วว่าการเขียนโค้ดนั้นมันจะมีข้อมูลที่เราต้องทำงานด้วย 4 ชนิดคือ int, double, string, bool กันละ ในรอบนี้เราจะลองสั่งให้คอมพิวเตอร์ช่วยจำข้อมูลแต่ละประเภทดูหน่อยละกันนะ

เวลาที่เราให้คอมมันช่วยจำอะไรสักอย่าง เราจะเรียกสิ่งที่มันจำนี้ว่า ตัวแปร หรือ variable นั่นเอง

เช่น int money = 3; หมายถึงเราให้คอมจำว่าตัวแปรที่ชื่อว่า money มันมีค่าเป็น 3 และมันจำได้เฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 การสร้างตัวแปรให้คอมช่วยจำ

ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร;

👨‍🚀 กฎในการสร้างตัวแปร

  • ชื่อตัวแปรห้ามซ้ำกัน แม้จะเป็นคนละชนิดกันก็ตาม

  • ชื่อตัวแปรตัวเล็กตัวใหญ่มีความหมาย (case sensitive) ดังนั้น a กับ A ถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน

  • ห้ามตั้งชื่อแล้วเว้นวรรค (ถ้าจะทำให้ใช้ตัว _ แทน)

  • ห้ามตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเลข หรือ ตัวอักษรพิเศษ (ยกเว้นตัว @ และ _ สามารถใช้เป็นตัวต้นได้)

  • ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนของภาษา C#

สามารถตั้งชื่อภาษาไทยหรือเลขไทยได้นะ แต่แนะนำว่าอย่าทำเพราะมันจะทำให้มีปัญหาเวลาใช้งานจริง

ตัวอักษรพิเศษ เช่น !@#$%^&*()_+\|/-+

คำสงวน คือคำที่เราห้ามใช้ เพราะภาษานั้นๆจะขอเอาไว้ใช้เอง เช่นคำว่า int, string, double, class

Last updated