11.มาเรียนการใช้ Moq กันเถอะ

💬 ในรอบนี้เราจะมาลองใช้ Moq กันดูนะครับว่ามันจะมาช่วยจัดการกับงานส่วนอื่นๆที่เราไม่สนใจยังไง

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 หลักการใช้ mock framework

จริงๆมันไม่เกี่ยวกับ mock framework หรอก แต่มันเป็นหลักในการออกแบบคือ เราควรพยายามหลีกเลี่ยงการที่ class จะต้องไปผูกกันกับ concrete class โดยเราควรให้ class มันรู้จักกันแค่ในมุม abstraction มากกว่า

ถ้าอ่านแล้วมึนๆผมขอพูดง่ายๆว่า เราควรเรียกใช้ class อื่นโดยอ้างถึง interface แทนที่จะเรียกใช้ class นั้นตรงๆนะครับ เช่น จากเดิมเราเก็บ object ของเครื่องคิดเลขเป็นแบบนี้ Calculator cal; เราควรเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ ICalculator cal; (ICalculator เป็น interface นะครับ)

Last updated