16.ลดงานซ้ำๆด้วย Method

💬 เคยรู้สึกไหมว่าในโค้ดของเราบางทีก็มีงานที่เขียนซ้ำๆกันออกมาให้เจอบ่อยๆ (ซ้ำในที่นี้ไม่ใช่ในแบบของ loop นะ) ซึ่งมันทำให้เราต้องไปคอยนั่งก๊อปปี้มาวางจุดนั้นจุดนู้นตลอดเวลา แล้วยิ่งเราเอาไปวางไว้เยอะ ถ้าเราต้องแก้ไขมันเราก็ต้องไล่ไปตามแก้ทุกจุดด้วยอะดิ จากปัญหาที่ว่ามาในรอบนี้เราจะลองมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Method ซึ่งจะมาช่วยคลี่คลายปัญหาที่ว่ามานี้ครับ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 Method คือ

โค้ดธรรมดานี่แหละ แต่เราสามารถเรียกใช้มันซ้ำๆได้ และมันก็ยืดหยุ่นพอที่จะทำให้เราทำให้มันเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของมันตามข้อมูลที่เราส่งไปให้มันได้ด้วยนะ ซึ่งสิ่งที่เราส่งไปให้มันเราเรียกว่า Parameter

👨‍🚀 Method แบบไม่มี parameter

public void MyMethod()
{
   // Do something
}

👨‍🚀 Method แบบมี parameter

แบบมี parameter ตัวเดียว

public void MyMethod(int parameterA)
{
   // Do something
}

แบบมี parameter หลายตัว (ใช่ comma คั่น)

public void MyMethod(int parameterA, string parameterB)
{
   // Do something
}

👨‍🚀 Method แบบมีการส่งข้อมูลกลับ (return type)

แบบมี return type แต่ไม่มี parameter

public int MyMethod()
{
   return 5;
}

แบบมี return type และมี parameter

public int Add(int firstValue, int secondValue)
{
   return firstValue + secondValue;
}

👨‍🚀 out keyword

เป็นการบอกว่า parameter ที่ส่งเข้ามานั้นจะให้ method เป็นคนกำหนดค่าให้มัน ดังนั้นเมื่อ method นั้นๆทำงานเสร็จ ตัวแปรที่ส่งเข้าไปให้ด้วย out keyword นั้นก็จะถูกกำหนดค่ามาให้เสร็จเรียบร้อยเลย

public void MyMethod(out int parameter)
{
   parameter = 99;
}

// ตอนเรียกใช้
int a;
MyMethod(out a); // พอทำงานเสร็จตัวแปร a จะมีค่าเป็น 99

นั่นหมายความว่า method ที่รับ parameter เป็น out keyword จะต้องมีการกำหนดค่าให้กับ parameter นั้นๆด้วย ซึ่งถ้าไม่ทำการกำหนดค่าให้เราจะไม่สามารถ compile ไฟล์นั้นได้ครับ

👨‍🚀 ref keyword

เป็นการบอกว่า parameter ที่ส่งเข้ามานั้น ถ้า method มีการแก้ไขค่าให้เป็นอะไร ตัวแปรจริงๆที่ถูกส่งเข้ามาก็จะถูกแก้ไขตามไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้กับ value type นั่นเอง

public void MyMethod(ref int parameter)
{
   parameter = 99;
}

// ตอนเรียกใช้
int a = 5;
MyMethod(ref a); // พอทำงานเสร็จตัวแปร a จะมีค่าเป็น 99

นั่นหมายความว่า method ที่รับ parameter เป็น ref keyword ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าให้กับ parameter นั้นๆ เพียงแต่ถ้าเราเปลี่ยนค่ามันภายใน method มันก็จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเอง

Last updated