2.โครงสร้างของโค้ด

💬 หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมไปละ คราวนี้ลองมาดูว่าเราจะเริ่มเขียนโค้ดตรงจุดไหน และโค้ดมันมีอะไรบ้างนะ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 จุดแรกที่เขียนโค้ด

using System;

namespace myApp
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

เวลาที่เราจะเขียนโค้ดเราจะเขียนในวงเล็บ { } ของ Main() นะกั๊ฟ ถ้าดูจากโค้ดด้านบนคือบรรทัดที่ 9 ไงล่าาา

Last updated