เข้าใจ Blob storage ให้มากขึ้น

🤔 ของต่างๆใน Blob storage มันมีอะไรบ้างนะ ?

ในตัว Azure Storage นั้นได้มีการเรียกของต่างๆที่เก็บไว้ใน Blob storage ตามรูปด้านล่างนี้

ซึ่งในตัวอย่างที่แล้วผมได้อัพโหลดไฟล์ลงใน Blob storage ไป เราก็จะได้ของออกมาเป็นภาพนี้

อธิบายรูป 1.ผมได้สร้าง Storage account ขึ้นมา 1 ตัวชื่อ saladpukstorage สีเขียวบนสุด 2.ผมทำการสร้าง Container หรือโฟเดอร์ขึ้นมา 1 ตัวชื่อ saladpuk-image 3.ผมอัพโหลดรูปลงใน Container saladpuk-image ชื่อไฟล์ saladpakLogo-03.png

ดังนั้นเมื่อเราเอารูปของที่ผมทำไปเทียบกับในความหมายของ Blob storage ก็จะได้ออกมาว่า

Account = saladpukstorage Container = saladpuk-image Blob = saladparkLogo-03.png

🤔 URL ของ Storage เราจะเป็นแบบไหน ?

ตัวไฟล์ทุกตัวจะมี url แยกของใครของมันเลย ซึ่งจะมี base url เดียวกันตามชื่อของ account ครับ เช่นของผมตั้งชื่อว่า saladpukstorage ผมก็จะมี base url เป็น

http://saladpukstorage.blob.core.windows.net

ถัดมาไฟล์รูป saladparkLogo-03.png ที่อัพโหลดไปมันอยู่ใน container ชื่อ saladpuk-image มันก็จะมี url เป็น

https://saladpukstorage.blob.core.windows.net/saladpuk-image/saladpakLogo-03.png

🤔 มีข้อจำกัดอะไรไหม ?

Storage Account

ใน Azure เราจะสร้าง storage account กี่ตัวก็ได้ตามสบาย ดังนั้นอุ่นใจได้

Container

สร้างไม่มีข้อจำกัดใดๆเลย ภายใต้ storage account จะมี container เป็นแสนๆตัวก็ทำไปเต๊อะ

Blob

ของที่อยู่ใน container จริงๆแล้วมันจะโดนแยกออกมาเป็น 3 ชนิด ตามนี้ครับ

  • Block blobs เก็บข้อมูลไฟล์ทั่วไป เช่น text, รูป, เสียง บลาๆ ซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุดไม่เกิน 4.7 TB ต่อไฟล์

  • Append blobs เหมือน block blobs แต่จะสามารถเขียนไฟล์ต่อเนื่องได้ เช่นเอาไว้เก็บ log ว่ามีใครมาทำอะไรกับเซิฟเวอร์บ้าง

  • Page blobs เก็บไฟล์ที่เป็น virtual hard drive (VHD) จากพวก VM ซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุดไม่เกิน 8 TB

Last updated