Saladpuk.com
🏆 เนื้อหาหลัก
Search
⌃K

5.โค้ดที่ทดสอบได้

💬 คราวนี้เราจะลองเอา test cases ที่เราเขียนไว้มาแปลงเป็นโค้ดที่ทดสอบได้กันดูนะครับ
System under test (SUT) คือโค้ดที่ถูกเขียน test cases เอาไว้ทดสอบแล้ว เพื่อให้ developer มีความมั่นใจในงานที่ตัวเองเขียนว่านั้นถูกเทสแล้ว และมันสามารถเพิ่ม test cases สำหรับทดสอบ หรือ refactor มันได้ในภายหลังอีกด้วย

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 หลักการเขียน TDD

  1. 1.
    นำ test cases แปลงเป้นโค้ด แล้ว run ให้มัน fail เสียก่อน
  2. 2.
    แก้ไขโค้ดของเราจากที่มัน fail ให้มันผ่าน โดยออกแรงให้น้อยที่สุด หรือไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดให้ดีมากก็ได้
  3. 3.
    หลังจากที่ผ่านแล้ว เราก็จะแก้โค้ดทำมันเป็นโค้ดที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่หลังแก้แล้วมันจะต้อง run แล้วผ่านเหมือนเดิม